Otvice u Chomutova

Základní škola Harmonie - Velice se omlouváme, ale v současné době jsou webové stránky v rekonstrukci, děkujeme za pochopení!

kontaktní adresa:

U Vodárny 278

431 11 Otvice
Tel: 778 052 866
E - mail: 

info@

nelumboeducation.cz

 

fakturační adresa:

ZŠ a MŠ NELUMBO Education, o.p.s.

Školní 1727

431 11 Jirkov

IČ:24706167

DIČ: CZ24706167

Otvice u Chomutova

 

 

Vážení rodiče,

škola stejně jako rodina má obrovskou moc podporovat v dětech jejich zájmy, ovlivňovat

jejich přirozenou osobnost, výchovu a vytvářet vztah ke vzdělání na celý život

 

 

 

 

Co naše škola Nelumbo vašim dětem nabízí?

 rodinné klima málopočetných tříd max. do 15 dětí

 bezpečné, pěkné a čisté prostředí pro vzdělávání

 žádná anonymita žáků, která má vliv na negativní chování žáků ve velké škole

 ve škole učí pouze kvalifikovaní pedagogové a výchovní asistenti

 učitel v Nelumbo School je důsledný, spravedlivý, upřímný, jde dětem osobním

příkladem a tím si získává a udržuje přirozenou autoritu

 důraz na výuku cizích jazyků, zapojení žáků do mezinárodních projektů

 péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (náprava dyslexie)

 logopedická péče

 pestrá nabídka zájmové činnosti ve školní družině, obědy ve škole

 individuální práce s nadanými žáky, spolupráce s Mensou ČR

 zapojení školy do různých soutěží

 vybavení moderní didaktickou technikou ve třídách, internet v celé škole

 exkurze, výlety, ŠVP do zahraničí k moři

 plavecký a lyžařský výcvik

 akce pro rodiče a širokou veřejnost

V čem je Základní škola Nelumbo jedinečná?

 Nabízíme slovní a procentuální hodnocení žáků v průběhu školního roku, vysvědčení

písemné, bez známek.

 Garance výše školného, které se po celou dobu docházky dítěte do školy nezvýší o

více než 10% od okamžiku zápisu dítěte do první třídy.

 Škola zajišťuje plnohodnotný odpolední program pro své žáky v družině a pestrou

nabídku kroužků pod jednou střechou do pozdních hodin.

 Vybavení školy odpovídající potřebám dětí i rodičů, všechny učebnice jsou v ceně

školného.

 Harmonické a bezpečné prostředí, dostatek prostoru a učebních pomůcek pro všechny.

 

 

 

Předpoklady úspěšného vzdělávání v Nelumbo škole

1. Cílem Nelumbo je naučit dítě kriticky myslet, umět pracovat s informacemi, vnímat

svět v souvislostech, vystupovat na veřejnosti, prosadit se, chápat, že učení je

celoživotní záležitostí a spolupráce celoživotní nutností.

 

2. Nelumbo škola především aktivně vyhledává, nalézá a podporuje u každého žáka tu

oblast vědění, schopností, či dovedností, pro které má nejlepší předpoklady a v níž

může dosahovat nejlepších výsledků. Tyto specifické schopnosti každého dítěte škola

rozvíjí a ve spolupráci s rodiči vede směrem, v němž najde žák v dalším životě ideální

profesní a osobní uplatnění. 

 

3. Nelumbo škola v dětech buduje sebedisciplínu a zodpovědnost, aby se trvale

dokázaly učit a vhodně se chovat i bez používání tradičních známek, odměn a trestů,

přičemž dbá na to, aby děti vždy věděly, proč se danou věc učí nebo proč mají

dodržovat daná pravidla.

 

4. Při učení je důležité bezstresové a podnětné prostředí, zapojení co nejvíce smyslů,

přímá zkušenost, prostor pro vlastní vyvozování, propojení s praktickým životem,

protože tím se zvyšuje schopnost pamatovat si naučené.

 

5. Každé dítě je v Nelumbo škole chápáno jako individualita s jedinečnými

schopnostmi a potřebami, proto je vedeno k tomu, aby dosahovalo svého osobního

maxima a zároveň spolupracovalo s ostatními a vnímalo, že takováto spolupráce

napomáhá dosahovat lepších výsledků. Děti se nesrovnávají a nesoupeří spolu.

 

6. Učitel v Nelumbo škole je důsledný, spravedlivý, upřímný, jde dětem osobním

příkladem a tím si získává a udržuje přirozenou autoritu.

 

7. Hodnocení žáků je založeno na realitě a individuálních pokrocích každého dítěte,

nikoli na porovnávání jednotlivých dětí mezi sebou, přičemž koresponduje se

sebehodnocením dítěte a přesně vymezuje, čeho bylo dosaženo, na čem je třeba dále

pracovat, včetně návrhu postupů. 


Základní škola a Mateřská škola Nelumbo Education o.p.s. od září 2016 pod novým vedením, s novými kvalifikovanými pedagogy.

Rodinná škola s alternativními prvky ...

Jste nebo budete v období, kdy se rozhodujete, která škola/školka bude nejlepší pro vaše dítě? Určitě svůj výběr neomezujte pouze na základní školy ve vašem okolí. Uvažujte také o alternativních školních výukách.

ZŠ a MŠ Nelumbo v Otvicích je soukromá, ale finančně přístupná široké veřejnosti. Vzdělávání na této škole je obohacen o prvky Montessori, který je v Čechách čím dál populárnější. Jde o jeden z alternativních směrů ve školství, pojmenovaný podle italské lékařky, pedagožky a bojovnice za práva dětí a žen, Marie Montessori. Pokud se vaše dítě projevuje jako svérázná individualita, či máte obavy z toho, jak se vypořádá s respektem k učitelské autoritě a s organizovanou výukou, mohla by být tato forma vyučování tou pravou pro vaše dítě! Škola vytváří prostředí, umožňující přirozený vývoj dětí. Základem je motivace dítěte s individuálním přístupem. Děti si své informace utužují vzájemnou pomocí. Pro tento druh výuky jsou velmi důležité učební pomůcky, které zajišťují učení vlastním prožitkem. Čím více smyslů dítěte totiž taková pomůcka zaujme, tím je prožitek intenzivnější a tím snáze si dítě sdělované informace zapamatuje. I sama výuka je organizována podle vývoje dítěte. Respektuje, že je v každé věkové fázi jinak citlivé k pochopení různých jevů. Ve výuce nejsou nijak omezované, ale učitel je vždy na blízku, aby je navedl správným směrem. Přesto však zůstává autoritou. Výsledkem této metody vyučování by měl být sebejistý a samostatný jedinec, který dokáže přijímat odpovědnost za své jednání. Hlavním cílem učitelů je vychovávat dítě tak, aby jednou bylo schopno vzít svůj život a vývoj do vlastních rukou. Zároveň je škola vede k tomu, aby uměly zacházet se svobodou pod tíhou vlastní odpovědnosti. Děti se učí plánovat své povinnosti, prohlubují vlastní tvořivost a je u nich pěstováno sebevědomí bez pocitu frustrace.

 

 

 

 Zápis do Mateřské školy Montessori

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Ředitelské volno  16. 11. 2015  
Anděl a Mikuláš pro rodiče a žáky ZŠ  4. 12. 2015 od 17:00  
Besídka pro rodiče 15. 12. 2015 od 17:00  
Ředitelské volno  21. a 22. 12. 2015  
Vánoční prázdniny  23. 12. 2015  
Zahájení vyučování   4. 1. 2016  
Zápis žáků do 1. tříd  15. 1. - 15. 2. 2016  
I. Pololetí - vysvědčení  28. 1. 2016  
Pololetní prázdniny  29. 1. 2016  
Jarní prázdniny  15. 2. - 21. 2. 2016  
Lyžařský výcvik  20. 3. - 25. 3. 2016  
Velikonoční prázdniny 24. 3. 2016  
  25. 3. 2016  
  28. 3. 2016  
II. pololetí - vysvědčení  30. 6. 2016  
Třídní schůzky  dle plánu školy   
Pedagogická rada dle plánu školy  
Ukončení školního vyučování ve II. pololetí  30. 6. 2016  
Hlavní prázdniny   1. 7. - 31. 8. 2016  
     
     

 

 

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015/2016

JÍDELNÍČEK

 

Jídelní lístek

od 18.04. - 22.04.2016

Pondělí 18.4

Polévka: Polévka ze zeleného hrášku

Oběd: Nudle s mákem, Mléko ochucené, Čaj ovocný nesl., Jablka

 

 

Úterý 19.4

Polévka:  Polévka z vaječné jíšky

Oběd: Kuřecí řízek (plátek) přírodní, Brambory l, Dušená mrkev, Citronáda, Mléko trvanlivé

 

  

Středa 20.4

Polévka: Polévka kapustová

Oběd: Hovězí tokáň, Dušená rýže parb., Kapie, Voda se sirupem, Voda s citrónem nesl.

 

    

Čtvrtek 21.4

Polévka:  Polévka čočková se zeleninou

Oběd: Rizoto srbské z bulguru, Okurka sterilovaná, Bluma, Vitamínový nápoj rebarbořík

 

  

Pátek 22.4

Polévka: Polévka brokolicová s květákem

Oběd: BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ (směs), Dušené kysané zelí, Voda

Cena:


První stupeň: 2.500 Kč


Druhý stupeň: 2.500 Kč

 

Stravné: 49,- Kč za oběd/den
 

 

 

Harmonogram dne:

Ranní družina: 6.30 - 8.00

  • odpočinkové činnosti
  • zájmové a kreativní činnosti
  • deskové a společenské hry
  • příprava na vyučování
  • setkávání s rodiči

 

Výuka: 8.00 – 12.15 (13.00)

 

 Přestávka: 9.30 – 9.50

 

Přestávka: 11.20 – 11.30

 

Oběd: 12.15 – 12.45

Odpolední družina: 12.15 (13.00)– 16.00

  • 12.15 – 13.00 odpočinkové a relaxační činnosti
  • 13.00 – 14.00 zájmové kroužky
  • 14.00 – 15.00 přírodovědné a poznávací vycházky, pobyt na hřišti, pohybové hry
  • 15.00 – 16.00 zájmové činnosti dle výběru dětí, příprava na vyučování, relaxační aktivity

 

 

 

 

ROZVRHY 2015/2016

  

 

 

 

 

 

 

 


  

 

  

 

 

 

 

Digitalizace VHS kazet na DVD Digitalizujeme vaše VHS videokazety na DVD do počítače, na pevný disk nebo flash disk. Záloha VHS, MiniDV, Hi8 kazet do počítače.

Venkovní vířivky Praha Vířivé vany na zahradu a do exteriérů. Prodej vířivek v našem Showroomu v Praze - SPA Vířivky.