Organizace šk. roku


Termínová organizace školního roku:

Zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2019.

Vyučování bude ve druhém pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019.

Prázdniny ve školním roce 2018/2019:

Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019 vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny od pondělí 11. března do neděle 17. března 2019

Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny budou od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

Školní rok 2019/20 začne v pondělí 2. září 2019

Přijímací řízení SŠ:

  • pro obory s talentovou zkouškou (mino obor Gymnázium se sportovní přípravou) od 2. ledna do 15. ledna 2019

  • pro Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019

  • pro konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2019

  • pro obory s maturitní zkouškou od 12. dubna do 30. dubna 2019

  • pro ostatní obory od 22. dubna do 30. dubna 2019

Termín jednotné zkoušky pro obory s maturitou z ČJ a M bude stanoven do 30. září 2018


Termíny pro podání přihlášek:

  • pro obory s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2018

  • pro obory bez talentové zkoušky - do 1. března 2019