Česká školní inspekce

16.10.2016

V minulém týdnu v naší školce a škole proběhla hloubková týdenní kontrola České školní inspekce. Inspekce nezjistila žádná vážná pochybení, žádné podivné transakce s financemi ani jiné podezřelé praktiky. 


Předpokládáme, že konečnou zprávu ČSI obdržíme do 30 dní, následně ji zveřejníme.


Ukázalo se, že informace, které předkládala pí. Popíková s kolegyněmi, které již u nás nepracují, měli manipulativní a lživý základ, který sloužil k zřejmě osobním zájmům již bývalých kolegyň/kolegů a zastření vážných chyb, kterých se pí. Popíková ve své práci dopustila.