VIZE SPOLEČNOSTI

Svobodné a přirozené vzdělávání

Maximální svoboda v mezích zákona


Naší Vizí je vytvoření prostoru, který umožňuje přirozené celistvé vzdělávání v bezpečném prostředí se vzájemným respektem, důvěrou a partnerstvím ke všem bytostem, které se účastní procesu vzdělávání. Vzdělávání a komunikace využívá moderních prostředků. Usilujeme o respektování individuality, svobody jedince, přizpůsobení vzdělávání jedinečnosti dítěte a to v duševní i fyzické sféře.


Vzdělávání je prováděno ve věkově smíšených skupinách, tak aby byla podpořena spolupráce a vnitřní motivace s možností vzdáleného vzdělávání pro děti i průvodce. Práce s vlastní chybou, schopnost argumentace, prezentace myšlenek před skupinou včetně rozvíjení zpětné vazby. V každé činnosti je upřednostňována spojitost s reálným prostředím a možnost získané znalosti použít v praxi. Vzdělávání v MŠ i ZŠ koncipujeme tak, aby částečně mohlo probíhat dvoujazyčně. Při naší práci se setkáte se zdravým rozumem, konceptem Marie Montessori, a svobodné školy A. S. Niella.


Všechny činnosti jsou prováděné s ohledem na životní prostředí, úctou k planetě Zemi a minimalizují uhlíkovou stopu každého jedince. Chceme být inspirací pro nový způsob vzdělávání.