Krátké zamyšlení se

03.12.2016

Oblast vzdělání vnímám jako první a podstatnou příčinu všech dalších změn, vzdělání nikoliv ve smyslu hromadění informací, ale ve smyslu moudrosti na základě zkušenosti a vědomí toho, že vše na Světě je propojené a ovlivňující se, dnes více než v minulosti, vzdělávání, které umožňuje umět si udělat vlastní názor, jednat na základě argumentů a schopnosti umět spolupracovat. Tím stoupá celková odpovědnost každého jedince za tuto krásnou planetu Zemi.